Haptonomie

Haptonomie betekent letterlijk “kennis van het gevoelsleven”.  De mens wordt gezien als een geheel, een persoon, waarbij lichaam, geest en emoties, met elkaar verweven zijn. Het lichaam slaat gevoelservaringen op, zowel positieve als negatieve. Deze ervaringen hebben invloed op de houding, spierspanning en op emotionele aspecten, bv  bij het aangaan van contacten of het ervaren van stress. Door te gaan luisteren naar de subtiele signalen van je lichaam, maak je weer contact met de onderliggende gevoelens. Deze kunnen dan verwerkt worden.  

Gesloten lotusbloem

De haptonomie richt zich op (aan)raken, voelen, echt contact. Het gaat over contact met jezelf: zelfbewustzijn. Maar ook over contact met anderen en wat dat dan weer in jou teweeg brengt: communicatie. Omdat het lichaam onze gevoelens draagt, is de tastzin een belangrijk instrument om te ontdekken. Aanraken is een heel natuurlijke vorm van contact maken en van het delen van gevoelens met anderen. De haptonomische aanraking is affectief: je wordt op betrokken wijze, bevestigend aangeraakt, met gevoel voor de mens die je bent. In de loop van de behandeling, als het contact zich verdiept, kunnen emoties vrijkomen, recent of uit het verleden, soms zelfs uit de kindertijd. Dat werkt bevrijdend én verhelderend. Je voelt je daarna steeds vaker ontspannen, rustiger en krachtiger, meer in het nu aanwezig.  

De meesten herkennen het gevoel van contact, of het ontbreken ervan, bij een handdruk. Deze kan afwezig of zelfs hard voelen, maar ook warm en betrokken. Deze en vele andere contactfenomenen zijn onderzocht en toegepast in de haptonomie, sinds halverwege de vorige eeuw. Aanvankelijk werd de methode bekend door de ontwikkeling bij topsporters, daarna is ook de haptotherapie een bekende en erkende behandelwijze geworden.