Haptotherapie

Haptotherapie is gebaseerd op de haptonomie. De essentie van de haptotherapie ligt in de bewustwording van het eigen, aangeboren, vermogen tot het beleven van contact. Gevoelens van eigenheid worden hierdoor hersteld en bevorderd. Je kunt pas echt jezelf zijn wanneer je voelt, je deze gevoelens ook kunt verwoorden en je een basisvertrouwen hebt in jezelf. 

In ieders leven kunnen zich situaties voordoen, waardoor je je gestressed, leeg, eenzaam, gespannen, angstig, machteloos, vervreemd etc. kunt voelen. Dikwijls liggen hier patronen aan ten grondslag, die getriggerd zijn door de omstandigheden. Vaak zijn deze patronen al jong geleerd en onbewust. Door haptotherapie ga je ze herkennen en kun je de gevoelens, die er de grondslag van waren, gaan verwerken.  

Open lotusbloemVeel voorkomende patronen: Door stress of traumatische gebeurtenissen neemt het lichaamsgevoel af, om emotionele of fysieke pijn te mijden (onbewust). Bepaalde spieren (bv. nek, kuiten) raken gespannen en gaan op den duur pijn doen. Het accent verschuift naar denken, om de controle te herwinnen. Dit kan leiden tot piekeren en slapeloosheid. Je kunt je ook te veel richten op anderen (vaak bij hooggevoeligheid), of het werk, en daardoor jezelf voorbij lopen. Dat veroorzaakt spanningen en onzekerheid en kan op lange termijn leiden tot overbelasting. 

In de haptotherapie is de ontmoeting het uitgangspunt. Die kan ervaren worden in de aanraking, als die goed voelt, maar ook in een gesprek of een oefening. Het ontdekkingsproces, dat we samen stapsgewijs doorlopen, leidt tot nieuwe inzichten en meer zelfbewustzijn. Je herkent gevoelens, maar ook grenzen en behoeftes, steeds eerder, zodat je betere keuzes gaat maken. Soms komen emoties vrij, die dan verwerkt kunnen worden. Meer ontspannen en met een duidelijke communicatie over gevoelens, ontstaat een warmer contact met anderen.

Het ervaren, uiten, begrijpen, accepteren en loslaten van belemmerende reactiepatronen en gevoelens, geeft zelfvertrouwen en ruimte voor nieuwe, plezierige, bewust gekozen ervaringen.