Werkwijze en tarief

Bij de intake bespreken we het doel of thema van de behandeling en bekijken we of haptotherapie daarvoor de meest geschikte methode is. De behandeling bestaat uit een combinatie van gesprek en ervaren, via oefensituaties of liggend op de massagebank. Dat kan gekleed, maar in ondergoed voel je meer. Na de eerste 3 behandelingen ter kennismaking, evalueren we. 

De totale behandelduur varieert per persoon en is afhankelijk van het doel of de aard van de problemen. Soms zijn enkele keren voldoende, vooral bij kinderen. Andere groei- of verwerkingsprocessen duren  langer. Dan kan, na een eerste intensievere kennismakingsperiode, in overleg met een lagere frequentie gewerkt worden, waarbij de behandeling werkt als “zetje” of voelmoment.  

Zo nodig wordt, alleen met toestemming, overlegd met, of doorverwezen naar, andere hulpverleners. Denk aan bv. een fysiotherapeut of psycholoog. Omgekeerd wordt ook vaak doorverwezen omdat haptotherapie door de speciale insteek veel kan verduidelijjken. Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk.

Tarief per consult van ca. 60 minuten: € 88,- . Er is, met name voor kinderen, een verkorte behandeltijd mogelijk: ca. 45 minuten voor   € 70,-, aan te vragen na de intake. Gelieve, zo nodig, tenminste 24 uur tevoren af te melden, per e-mail of telefoon, om gaten in de planning te voorkomen.

Via een aanvullend pakket vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een deel van) de kosten.
Zie de site van de VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl